Denne side viser eksempler på indlæg fra:
a) Indlæg om danske jøder og drengeomskæring (ca. 220 indlæg)
b) Den danske debat om jøder uden fokus på drengeomskæring (ca. 270 indlæg)
Samtlige ca. 490 indlæg på Exitdk er kopierede fra internetsider, som er åbne og tilgængelige for offentligheden. Exitdk præsenterer ikke indlæg fra lukkede fora eller fra Facebook-sider, som er ikke er tilgængelige for enhver internet-bruger. 
Hvis du ikke har interesse i eller tid til at gennemlæse de ca. 220 indlæg om danske jøder og drengeomskæring (a), har redaktionen lavet en tematisk oversigt over indholdet af disse indlæg. Den tematiske oversigt kan findes her.
Der er oprettet særlige sektioner for den debat om drengeomskæring og jøder/muslimer, som læge og sundhedsforsker Morten Frisch deltager i. De kan findes her:
Morten Frisch skriver om drengeomskæring i 2021:
Morten Frisch og nazisterne hos Nordfront (2020-2021)
Morten Frisch skriver om drengeomskæring i 2019:
Morten Frisch skriver, at omskårne jødiske og muslimske mænd lider af psykisk sygdom
Morten Frisch omtaler rapport om antisemitisme fra Det Jødiske Samfund som “antisemitisme-klynkeri”
Morten Frisch fordrejer annonce fra 2002 rettet mod antisemitisme
Indlæg om jødisk drengeomskæring fra 2018:
Indlæg fra debatten om jødisk drengeomskæring fra 2018 (incl. tegninger af jødiske elefanter)
Tidligere indlæg fra Morten Frisch (Statens Serum Institut):
Morten Frisch og omskæringsdebatten
Morten Frisch og de religiøs-etniske interessekonflikter
Morten Frisch og Hans Jørgen Lassen
Morten Frisch og farvel til de danske jøder
Morten Frisch og drengen med nissehuen
Her er også en særlig sektion, som beskriver foreningen Intact Denmark og foreningens håndtering af debatten om drengeomskæring:
Intact Denmark og omskæringsdebatten
Intact Denmark og misinformationen af den danske befolkning
Som førnævnt, stammer samtlige ca. 490 indlæg på Exitdk fra internetsider, som er åbne og tilgængelige for offentligheden. De fleste indlæg er fundet på de sociale medier, og flertallet stammer fra Facebook. Udover de få anonyme indlæg skønnes det, at samtlige navne på skribenter er korrekte, og indlæggene stammer ikke fra falske profiler.
Cirka 1/3 af alle indlæg om drengeomskæring er kopieret fra en Facebook-væg administreret af læge og sundhedsforsker Morten Frisch, 1/3 af indlæggene er kopieret fra en nu lukket Facebook-væg administreret af journalist Martin Krasnik, og de resterende indlæg stammer fra andre FB-sider. Nogle enkelte indlæg er kopieret fra kommentarspor, som administreres af Ekstra Bladet, Politiken og Information.
Der skal tages højde for, at de holdninger der kommer til udtryk i de viste indlæg om drengeomskæring ikke er generelle for den danske debat om dette emne.
Indlæggene er så vidt muligt arrangeret i alfabetisk rækkefølge efter skribenternes efternavne.
Redaktionen af denne internetside vil gerne advare læsere om, at indholdet kan opfattes som stærkt ubehageligt og krænkende. Redaktionen er ikke ansvarlig for de mulige ubehag og oplevelser, der kan relateres til brug af internetsiden.
(For an automated translation of the internet site from Danish to English, please click here)