Intact Denmark og debatten om drengeomskæring

DANMARK SOM ET PLANLAGT ‘GROUND ZERO’ FOR AMERIKANSK INTAKTIVISME

logo

HVAD ER INTACT DENMARK? 

Intact Denmark er en forening, der arbejder for, at Danmark som det første land i verdenen skal indføre et forbud mod rituel drengeomskæring. Foreningen kalder et forbud for en “minimumsalder”.

Intaktivismen er en bevægelse, der primært er rettet mod ikke-medicinsk drengeomskæring (både rituel og kulturel drengeomskæring uden medicinsk begrundelse). Intaktivismen er grundlagt i USA, hvor en stor andel af mændene omskæres på grund af kulturelle årsager. Bevægelsens medlemmer kaldes “intaktivister”.

Da mere end halvdelen af alle mænd i USA er omskåret, er der meget få amerikanere, som tror på de mange fantasifulde og urigtige budskaber om konsekvenser af omskæring, som intaktivisterne spreder på pseudovidenskabelige internetsider. Intaktivismen betragtes derfor i USA som en mindre og marginal bevægelse, som ingen rigtig tager alvorlig – eller som man ligefrem gør grin med. Lyt for eksempel til denne udsendelse fra en amerikansk radiostation: https://www.youtube.com/watch?v=745lzJNDWKo

Intact Denmark er en søsterorganisation til Intact America, og den danske version af foreningen har kopieret store dele af deres strategi og kampagnemateriale fra den amerikanske moderorganisation. Hertil hører en kampagne, hvor man spreder urigtige oplysninger om omskæring. Da der er meget få omskårne i Danmark, kan foreningen uden problemer overtale majoritetsdanskere til at tro på de mange urigtige oplysninger om drengeomskæring (se eksempler nedenfor).

OM INTACT DENMARK OG FORENINGENS SAMARBEJDE MED INTACT AMERICA. DANMARK SOM  ‘GROUND ZERO’ FOR DE AMERIKANSKE INTAKTIVISTER. 

Bestyrelsesmedlemmer fra Intact Denmark mødes jævnligt med medlemmer fra den amerikanske moderorganisation Intact America (se nedenstående fotos).

Forkvindefor Intact Denmark, Lena Nyhus, har på internettet gjort det klart, at man reelt stræber efter, at et forbud mod drengeomskæring i Danmark vil føre til, at andre lande også indfører et lignende forbud, og at der er denne dominoeffekt, som er foreningens egentlige mål. Et forbud vil være muligt at indføre i Danmark, da det er små religiøse minoritetsgrupper, som praktiserer rituel drengeomskæring, og disse grupper har kun begrænset indflydelse på beslutninger og holdninger i majoritetsbefolkningen. Derfor støtter Intact America på alle måder Intact Denmark, og en ledende amerikansk intaktivist beskriver da også Danmark som et “Ground zero” (se nedenstående foto). Redaktionen håber ikke, at et muligt “ground zero” i Danmark vil have de samme konsekvenser som ground zero i New York 11. september 2001. 

brotherk1
Forkvinde for Intact Denmark med “Brother K”. Brother K er også stifter af intaktivist-gruppen “Blood-stained men”, der optræder på gader i USA i hvidt tøj med blodpletter. Brother K ser Danmark som et “ground zero” for amerikansk intaktivisme. Foto stammer fra en intaktivistisk konference, som blev afholdt i Colorado, USA i 2014.
brotherk2
I følgeteksten til fotoet af Brother K og Lena Nyhus (ovenfor) skriver Brother K, at han betragter Danmark som ‘ground zero’ for den intaktivistiske bevægelse. Brother K skriver også, at Intact Denmark har et tæt samarbejde med overlæge Morten Frisch. Morten Frisch blev da også af kåret  som “Intactivist Of The Month” af Intact America i april 2013.
brotherk_bsm
Brother K i den udklædning som benyttes af intaktivistgruppen Blood Stained Men under gadeaktioner i USA. Se information vedrørende Blood Stained Men nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående foto viser forkvinde for Intact Denmark, Lena Nyhus, med den amerikanske intaktivist Brian Herrity, der blandt andet er medlem af intaktivistgruppen “Blood-stained men”, Gruppen ledes af førnævnte intaktivist Brother K. Medlemmer af gruppen har under deres aktioner været i slagsmål med forbipasserende under Pride-parader i USA. Gruppen blev kåret som “Intactivist Of The Month” af Intact America i april 2014.

Her er flere eksempler på vold, som udøves af amerikanske intaktivister. Også i Danmark er der eksempler på, at danske intaktivister har truet modstandere af et forbud mod drengeomskæring med vold. Den danske politiker Ida Auken er således blevet truet med vold, da hun ikke støttede ideen om et forbud mod drengeomskæring. Som det fremgår udtalte overlæge Morten Frisch, at den person som truede Ida Auken, muligvis var en forsvarer for drengeomskæring (se foregående link).  Morten Frisch blev som tidligere nævnt selv kåret som “Intactivist Of The Month” af Intact America i april 2013.

Redaktionen må konstatere, at danske intaktivister mener, at det er modstandere af et forbud, der trues af andre forbudsmodstandere med henblik på  at fremstille de danske intaktivister i et dårligt lys. Denne type argumentation er helt på linie med den generelle retorik, som benyttes af amerikanske intaktivister, hvor falske identiteter benyttes til at fremme de amerikanske intaktivister’s sag. Her er et eksempel på en falsk profil, som formodentlig styres af den førnævnte Brother K. I interviewet med Kristeligt Dagblad vender Morten Frisch blot tingene på hovedet, og Morten Frisch mener, at det er en modstander af et forbud (‘en fanatisk omskæringsforsvarer’), som har truet Ida Auken. Det er således tydeligt, at Morten Frisch er inspireret af den amerikanske intaktivisme, hvor alle kneb gælder. .

Her er også et eksempel, hvor en dansk journalist truer en dansk jøde med vold, da sidstnævnte er modstander af et forbud mod drengeomskæring. Navnet på den danske journalist er maskeret af redaktionen, da der er tale om en alvorlig hændelse, som efterfølgende blev meldt til politiet.

brianherrity1
Endnu et foto fra Brother K, som stammer fra intaktivist-konferencen i Colorado, USA (2014). Fra venstre mod højre: Brian Earp, Lena Nyhus og Brian Herrity.

brianherrity2

Intaktivisten Brian Earp har i samarbejde med overlæge Morten Frisch publiceret en artikel om drengeomskæring. Brian Earp og Morten Frisch har desuden i fælleskab publiceret en kritik af et studie, som viste, at der ikke er nogen der ikke er nogen sammenhæng mellem omskæring og seksuelle problemer. Rationalet er naturligvis, at Brian Earp og Morten Frisch ser dette studie som en trussel for et forbud mod drengeomskæring i Danmark. Kritikken, som blev fremført af Brian Earp og Morten Frisch, er blevet tilbagevist af både redaktionen for det pågældende tidsskrift og af forfatterne til artiklen. 

Den nævnte Brian Herrity, som samarbejder med Intact Denmark, er blandt de amerikanske intaktivister, som udtrykte sin henrykkelse med den flyulykke, der kostede mange internationale sundhedsforskere livet i 2014 (Malaysian Airlines 370). Blandt disse sundhedsforskere var der hollandske forskere, som arbejdede med forskning i HIV-forebyggelse. Denne forskning dækker også den omskæring, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tilbyder som del af HIV-forebyggelse i afrikanske lande.  Af samme grund glædede Brian Herrity sig over, at de nævnte hollændere blev dræbt ved det omtalte flystyrt. I samme tråd ser man også Jason Fairfield skrive om de dræbte sundhedsforskere. Jason Fairfield blander sig ofte i omskæringsdebatten på danske Facebook-sider og skriver blandt andet ofte på Morten Frisch’s FB-væg. Her ses Jason Fairfield demonstrere sammen med bl.a. før omtalte Brother K: https://www.youtube.com/watch?v=dtj_LGM2jV0

mh370_1

mh370-_-2-herrity-_-fairfield
Amerikanske ledende intaktivister (bl.a. Brian Herrity og Jason Fairfield; se også de tidligere fotos) glæder sig over, at hollandske sundhedsforskere blev dræbt, da Malaysian Airlines MH370 styrtede nede i 2014. Ovennævnte fotos stammer fra bloggen “The Case Against Intactivism”. Man kan finde kopier af disse indlæg her. http://www.skepticalob.com/2014/07/intactivists-gloating-about-the-downing-of-the-malaysia-jetliner.html
lloydschofield1
Øverst til højre ses den amerikanske intaktivist Lloyd Schofield under et ophold i Danmark, hvor han besøgte forkvinden for Intact Denmark, Lena Nyhus (nederst i foto). Lloyd Schofield er den amerikanske intaktivist, som fik gennemført , at man i Califonien, USA (2011) skulle stemme om et forbud mod drengeomskæring. Forslaget blev forkastet. Medlem af Intact Denmark, Nikolaj Diamant Knudsen, ses øverst til venstre.

lloydschofield2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både Brian Herrity, Brother K og Jason Fairfield og andre udenlandske intaktivister optræder jævnligt i danske Facebook-debatter, hvor de forsøger at påvirke debatten på forskellig vis.

morten-frisch-samler-penge-ind-til-intact-denmark
Overlæge Morten Frisch opfordrer her til at man stemmer på foreningen Intact Denmark, således at foreningen kan få økonomisk støtte via et internetbaseret lotteri. Morten Frisch, som er statsansat sundhedsforsker med speciale i seksuel sundhedsepidemiologi, taler derfor for, at man skal støtte en forening, som systematisk misinformerer den danske befolkning om danske jøder og muslimers seksuelle sundhed.

HVAD BESTYRELSESMEDLEMMER FRA INTACT DENMARK SELV SKRIVER PÅ NETTET.

På trods af, at bestyelsen fra Intact Denmark hævder, at de har flere jødiske medlemmer, har foreningen tydeligvis problemer med at beskrive jøder på rimelig vis, eller også fremfører foreningen direkte usandheder om jødisk religion og kultur.

Et eksempel er, at foreningen har anbefalet en bog af balletdanser Eske Holm med titlen Jødiske drenge – lavere status end hunde (se nedenstående foto). I bogen beskrives danske jøder som ‘arrogante’ og ‘homofobe’ mennesker, og jødedommen beskrives som en ‘gennemusund religion’.

11-eske-holm

holm-eske21
Intact Denmark anbefaler, at man læser bogen af Eske Holm (“Jødiske drengebørn – lavere status end hunde*), hvis man vil vide mere om jødisk drengeomskæring. I bogen beskrives jøder som ‘arrogante’, ‘homoefobe’, og jødedommen beskrives som en ‘gennemusund religion’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sammeligning mellem porten til udryddelseslejren Auschwitz/Birkenau, hvor porten blev beskrevet som ‘perleporten’, og et register til registrering af drengeomskæring, er blevet “liket” af flere medlemmer af bestyrelsen fra Intact Denmark, herunder forkvinde Lena Nyhus, næstformand Mikael Aktor og bestyrelsesmedlem Lars Peter Bærendsen. Denne sag er også omtalt andetsteds på Exidk: https://exitdk.wordpress.com/indlaeg-om-joeder-og-drengeomskaering/torsten-brinch-omskaeringsregisteret-og-porten-til-auschwitz/

2-perleporten-31
I et indlæg om et register for drengeomskæring, sammenligner intaktivist Torsten Brinch med porten til Auschwitz/Birkenau. Torsten Brinch omtaler også porten som “perleporten”.
mikael-aktor-og-lars-peter-baerendesen-likes_perleporten
Bestyrelsesmedlem af Intact Denmark (Lars Peter Bærendsen) og næstformand (Mikael Aktor) “liker” det nævnte indlæg fra Torsten Brinch.
intact-denmark-lena-nyhus-likes_perleporten
Forkvinde fra Intact Denmark, Lena Nyhus, “liker” et indlæg fra Torsten Brinch, hvor porten til Auscwitz/Birkenau omtales som en “perleport”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTACT DENMARK OM JØDERS PLIGT TIL AT DRÆBE ANDRE JØDER

Et af bestyrelsesmedlemmerne fra Intact Denmark, Güray Baba, har talrige gange forsøgt at få svar på, hvorfor danske jøder ikke dræber de sønner af jødiske forældre, som ikke er omskåret (se nedenstående foto). Redaktionen forstår ikke ideen med disse indlæg, men synes, at det er uacceptabelt, at et medlem af bestyrelsen spørger, hvorfor danske  jøder ikke dræber familiemedlemmer eller religiøse troesfæller.

2-baba-guray
Bestyrelsesmedlem fra Intact Denmark. Güray Baba, skriver noget om at udfordre danske jøder, da de vistnok burde dræbe ikke-omskårne jødiske drenge. Dette indlæg er ikke ikke postet på Intact Denmark’s side, men på den Facebook-væg, som tilhører læge Morten Frisch. Som nævnt andet sted på Exitdk har Morten Frisch også nogle helt særlige opfattelser af danske jøder.

Her følger eksempler på indlæg, som Intact Denmark lader blive stående på foreningens Facebook-side:

1-andersen-rene
René Andersen skriver på Intact Denmark’s FB-væg, at et forbud mod drengeomskæring kan være den eneste måde at få danske muslimer og jøder ud af Danmark. Som før omtalt sletter Intact Denmark ikke disse og lignende indlæg.
3-erthrevag-kare
Kåre Ertrevåg omtaler de forældre, der omskærer deres sønner som ‘grusomme forblindede forældre’.
4-hansen-steen-gorm
Steen Gorm Hansen mener, det er er ‘dumt’, ‘middelalderligt’ og ‘svinsk’ at forældre omskæres deres sønner.
5-huusfeldt-smokie-werner
Werner Smokie Huuesfeldt mener at de forældre, som omskærer deres sønner, er ‘syge’.
6-kruse-karl-johan
Karl Johan Kruse mener, at jødiske og muslimske børn i Danmark skulle tvangsfjernes.
8-moller-dan
Dan Møller skriver på Intact Denmark’s FB-væg, at det er bedre at kastrere de jødiske og muslimske drengebørn.
9-nielsen-dorte
En dansk minister har accepteret og underskrevet en anbefaling fra FNs Menneskerettighedsråd om ikke at forbyde drengeomskæring. Dorte Nielsen opfordrer til vold og skriver, at den pågældende minister skulle have ørerne skåret af.
12-pehrson-lone
Lone Pedersen mener, det siger alt om ‘disse mennesker’ (red.: danske jøder og muslimer), at de vælger at omskære deres sønner.
Per Steenholdt skriver om en ‘barbarisk skik’, og Lone Pehrson mener, at forældrene (red.: som omskærer) er rablende gale.
14-lehmann-poulsen-jens-erik
Jens Erik Lehmann-Poulsen skriver, at da man tidligere stod fast, da man reddede de danske jøder under 2. verdenskrig, bør man nu stå fast og få forbudt drengeomskæring – også selvom det betyder, at samtlige danske jøder vil forlade landet.
14-thennum-hanne-beicker-yvonne-e1516056310822.png
Hanne Thennum skriver på Intact Denmark’s FB-side, at religiøse mennesker er syge. 
15-vendler-leo
Leo Vendler skriver, at der er tale om en ‘pervers religiøs tradition’.
16-vinten-anne-lise
Anna Lise Vinten omtaler jødiske og muslimske forældre som ‘umennesker’.

 

 

 

 

 

 

Læs mere om Intact Denmark’s brug af fupstudier og systematiske misinformation af den danske befolkninghvor danske jøder og muslimer uden dokumentation fremstilles som syge og seksuelt handicappede (klik).