Intact Denmark og misinformationen af den danske befolkning

Om Intact Denmark’s systematiske misinformation af den danske befolkning – hvor danske jøder og muslimer uden dokumentation fremstilles som syge og seksuelt handicappede

logo

De fantastiske historier om den tabte følsomhed, den forhornede penis, de danske jøder og muslimer med psykologiske problemer, at flertallet af pigeomskæringer slet ikke er så slemme og den jødiske anti-omskæringsceremoni, som ingen kender.

Redaktionen for Exitdk har kontaktet flere læger og sundhedsprofessionelle for at få verificeret, hvorvidt Intact Denmark fremfører korrekte sundhedsmæssige oplysninger om drengeomskæring. Det viser sig, at Intact Denmark i foreningens “oplysningsmateriale” og på foreningens internetsider, i interviews og i debatter fremfører en række ukorrekte oplysninger om drengeomskæring. Dette propagandamateriale er delvist kopieret fra den amerikanske intaktivistbevægelse.

I Intact Denmark’s folder om drengeomskæring, som uddeles til alle interessererede, herunder til danske politikere (se nedenstående foto), kan man blandt andet læse i en opsummering,at omskæring fjerner ca. halvdelen af følsomheden i penis, fordi forhuden fjernes’  (se nedenstående foto af folder, som uddeles af Intact Denmark).

folkemodet
Her ses to medlemmer af bestyrelsen for Intact Denmark, som på Folkemødet (Bornholm, 2016) uddeler foreningens folder med udokumenterede og urigtige oplysninger om drengeomskæring. Til venstre i peniskostumet (som vistnok fremstiller en omskåret penis) ses forkvinde Lena Nyhus. Til højre ses Güray Baba. I midten står Kristian Thulesen Dahl (DF).

Det fremgår af forespørgsler, at ingen endnu har kunnet forklare, hvilke videnskabelig dokumentation, som der er for påstanden om at, ‘halvdelen af følsomheden forsvinder’. Redaktionen for Exitdk har som nævnt spurgt flere danske læger og sundhedsprofesionelle, og de melder, at der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation for påstanden.  Tværtimod viser et nyt dansk studie (2016), at der i den videnskabelige litteratur slet ikke er noget som tyder på, at omskæring resulterer i  seksuelle problemer (Shabanzadeh, Düring og Frimodt-Møller). Studiet er publiceret af danske forskere , og hele introduktionen i artiklen handler om omskæringsdebatten i Danmark. Redaktionen må konstatere, at den eneste grund til, at Intact Denmark aldrig henviser til sidstnævnte oversigtsstudie af er, at det ødelægger foreningens kampagne, hvor man forsøger at fremstille drengeomskæring som farlig og skadende. 

folsomhed
Urigtige oplysninger om forhud og omskæring fra Intact Denmark’s folder, som bl..a. uddeles som oplysningsmateriale til danske politikere (se foto ovenfor).

På Intact Denmark’s hjemmeside kan man også læse, at omskæring skulle resultere i nedsat følsomhed, at følsomheden skulle falde med alderen, at omskæring skulle give problemer med at få orgasme osv. (se nedestånde foto). Igen er redaktionen ikke bekendt med, at der er videnskabelig dokumentation for disse påstande. Der er ganske simpelt tale om bevidst eller ubevidst misinformation af den danske befolkning.

I et interview med Arun Ra (24.december 2016), får Lena Nyhus atter mulighed for at fremføre de urigtige historier om halvdelen af følsomheden, som forsvinder (samt et lignende eventyr om den forhornede penis; se nedenfor). Som det fremgår af nedenstående foto, bliver disse påstande brugt i Brother K’s kampagne. Brother K er en amerikansk intaktvist, der i lighed med Lena Nyhus har dedikeret sit liv til at få forbudt drengeomskæring. Her får historien om de 50% af følelegemerne ovenikøbet sin egen overskrift.

lena-nyhus2

 

 

omskaering-konsekvenser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forhorning
Intact Denmark oplyser den danske befolkning om, at drengeomskæring resulterer i en ‘forhornet hud’. Samt at i forhuden sidder ‘halvdelen af alle følelegemer i hele penis’. Begge oplysningerer præsenteres som ‘fakta’. Begge oplysninger er selvopfundet information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående foto giver Intact Denmark indtryk af, at foreningen formidler ‘fakta’ om penisfunktioner og drengeomskæring. I ovennævnte artikel skriver man, at drengeomskæring resulterer i en ‘forhornet hud’, altså at en del af penis skulle bliver forhornet på grund af omskæring. Som bonus får læseren atter præsenteret fantasien om, at halvdelen af alle følelegemerne sidder i forhuden.

Redaktionen  fra Exitdk har kontaktet en læge med detaljeret viden om emnet. Lægen oplyser, at der er intet i den videnskabelige litteratur, som peger på, at omskæring skulle føre til en forhorning af huden på penis. Denne urigtige påstand stammer formodentlig fra amerikanske intaktivist-hjemmesider. Det er tydeligt, at Intact Denmark’s medlemmer betragter denne påstand som faktuel. Her er det et medlem af Intact Denmark, læge Ayhan Al Kole, som i en større artikel i Politiken 2016 skriver: Studierne peger i forskellige retninger, men kan vi ikke blive enige om, at der med forhorning af penishovedet sker en reduktion af følsomheden.’ Intact Denmark gengiver den samme artikel af Ayhan Al Kole på foreningens hjemmeside.

Nej – der er intet i den videnskabelige litteratur, som viser, at omskæring skulle føre til forhorning – ej heller at penishovedet skulle miste sin følsomhed efter omskæring. Det er rent vrøvl. Redaktionen på Exitdk undres over, at en dansk læge uden rysten på hånden vælger at misinformere den danske befolkning  på denne måde. Redaktionen antager, at det er i strid med alt god lægeetik at opfinde sygdom og præsentere denne opfindelse som videnskabelige fakta, når der rent faktisk er tale om personlige spekulationer.

Intact Denmark gentager de ovennævnte urigtige oplysninger om drengeomskæring igen og igen. Redaktionen må konstatere, at disse mange gentagelser er et forsøg på at overbevise den danske majoritetsbefolkning om, at drengeomskæring resulterer i mange skader og har konsekvenser for seksualitet.

Her er et enkelt eksempel, hvor forkvinden for Intact Denmark, Lena Nyhus, i et interview med fødselshjælper-foreningen Doula, fremfører flere urigtige oplysninger:

http://kanal-1.dk/doula-42-omskaering-af-drengeboern/

I begyndelsen af udsendelsen udtaler TV-værten (05:32): ‘men der er en fysisk smerte, som centralnervesystemet husker – naturligvis’. Alt tyder på, at dette er noget, som Lena Nyhus har overbevist værten om, før udsendelsens begyndelse. Redaktionen er ikke bekendt med, at der foreligger nogen dokumentation for, at drengeomskæring skulle resultere i smertepåvirkning, som ‘centralnervesystemet husker’, og at der derefter skulle være negative konsekvenser af denne ‘hukommelse’.

09.50. Lena Nyhus udtaler: ‘Noget forskning tyder på, at halvdelen af alle de følelegemer, som sidder i penissen faktisk er centreret i forhuden’.  Se også redaktionens tidligere kommentar til denne udokumenterede påstand. Redaktionen er bekendt med, at bestyrelsesmedlemmer af Intact Denmark på Facebook er blevet bedt om at fremlægge dokumentation for denne påstand, men det har de ikke været i stand til at gøre. Redaktionen kan atter kun konkludere, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation for denne påstand.

21.00. Lena Nyhus udtaler, at Lægeforeningen anbefaler et forbud/minimumsalder. Dette er ikke korrekt. Lægeforeningen anbefaler netop ikke et lovindgreb, da man forventer, at et lovindgreb vil føre til uautoriserede omskæringer og dermed komplikationer. Lise Møller fra Lægeforeningen udtaler således til Ugeskrift for Læger (16. december 2016):

Ikke forbud (overskrift)
Lægeforeningen lægger vægt på, at processen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation skal varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Derfor tager Lægeforeningen i sit nye politikpapir heller ikke stilling til, om der bør indføres et forbud mod omskæring af drenge uden medicinsk indikation i Danmark. ”Vi har diskuteret det grundigt, også i vores etiske udvalg. Vi er nået frem til det, at det er vanskeligt at forudsige konsekvenserne af et forbud. Både for de pågældende drenge – man kan f. eks. frygte mobning og uautoriserede indgreb med komplikationer – og for de kulturelle og religiøse grupper, som de er en del af. Det er der ingen, der har overblik over, og derfor har vi besluttet ikke tage stilling til dette spørgsmål, ” siger Lise Møller.

22.18. Lena Nyhus nævner, at en FN Special Rapporteur i en anbefaling i forbindelse med vold mod børn, nævner, at man ikke bør omskære drengebørn. Redaktionen for Exitdk er ikke bekendt med, at en FN Special Rapporteur nogensinde har udtalt dette.

Intact Denmark og sammenligningen mellem drenge- og pigeomskæring

Intact Denmark nøjes ikke kun med at fremføre urigtige oplysninger om drengeomskæring. Foreningen forsøger at overbevise den danske befolkning om, at der ikke er forskel mellem drenge- og pigeomskæring. Dette gøres blandt andet ved at fremføre ideen om, at den største andel af pigeomskæringer, som der udføres på verdensplan, er af den mildeste type, som kaldes “sunna”. Ved “sunna”-omskæringer af piger fjernes “kun” forhuden over klitoris. Som det fremgår af Intact Denmark’s hjemmeside (se nedenstående foto), skriver Lena Nyhus, forkvinde for foreningen, at 80% af alle verdenens pigeomskæringer er af “sunna-typen”.

 

om-pigeomskaering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 80% af alle verdenens pigeomskæringer skulle være af “sunna-typen” er ikke korrekt. Denne påstand er falcificeret af FN’s egen ekspert på området, Nafissatou Diop, under et officielt besøg i Danmark. Denne urigtige oplysning er også det bærende element i en større artikel, som overlæge Morten Frisch har skrevet i Berlingske. I artiklen af Morten Frisch med overskriften ‘Omskæring ofte værre for drenge end piger’  bliver de 80% dog til hele 85%. Morten Frisch benytter næsten dagligt den nævnte artikel i Berlingske om pigeomskæring i hans kampagnematerialet for et forbud mod drengeomskæring. Det er således tydeligt, at de danske intaktivister bruger denne argumentation i forsøget på at overbevise den danske befolkning om, at der ikke er forskel på pige- og drengeomskæring – eller at drengeomskæring oftest er værre end pigeomskæring. At argumentet bygger på urigtige og selvopfundne tal, betyder åbenbart ikke noget.

INTACT DENMARK’S BRUG AF FALSKE STUDIER

Pseudovidenskabelige studier bruges hyppigt af Intact Denmark til at overbevise den danske befolkning om skaderne ved jødisk og muslimsk drengeomskæring. Der er således eksempler på, at danske intaktivister systematisk forsøger at få den danske befolkning til at tro på, at drengeomskæring resulterer i mange dødsfald. Her er der tale om et “studie” af Dan Bollinger, som skulle vise, at der hvert år dør 117 drengebørn i USA på grund af omskæring.

Både overlæge Morten Frisch, statsansat sundhedsforsker, og medlem af Intact Denmark, Hans Jørgen Lassen, har været meget flittige til at referere til den nævnte artikel af Dan Bollinger. Hans Jørgen Lassen benytter for eksempel artiklen som “videnskabelig reference” i en opgave i jura. Morten Frisch benytter næsten dagligt den nævnte jura-opgave i hans kampagnematerialet for et forbud mod drengeomskæring. Dan Bollinger selv har ingen videnskabelig uddannelse og ernærer sig som producent af køleskabsmagneter. I USA er Dan Bollinger medlem af en lokal intaktivistgruppe, og i oktober 2013 blev han af Intact America kåret som “Intactivist Of The Month”.

Overlæge Morten Frisch har også anvendt fupstudiet som “kilde” i en større artikel på videnskab.dk. og i et høringssvar  om drengeomskæring til Sundhedsstyrelsen. Det sidstnævnte høringssvar har overlæge Morten Frisch forfattet i samarbejde med Hans Jørgen Lassen, der – som det fremgår andetsteds på Exitdk – har store problemer med danske jøder og jødedommen i almindelighed.

Fupstudiet af Dan Bollinger er også anvendt af andre medlemmer af Intact Denmark. I en semesterprojektopgave om drengeomskæring på den humanistisk-teknologiske universitetsuddannelse (Roskilde Universitet), har Nikolaj Diamant Knudsen (se et af de ovenstående fotos) anvendt fupstudiet både i selve opgaven og i perspektiveringen af resultaterne.

Forkvinde for Intact Denmark, Lena Nyhus benytter i et indlæg stilet til danske politikere (Lena Nyhus, KD 29. juni, 2013) også fupstudiet af Bollinger. Her citerer Nyhus fra Bollinger og præsenterer oplysningen om 1 dødt drengebarn per 8000 omskæringer som en videnskabeligt faktum.  Lena Nyhus benytter også lejligheden til endnu en gang at fortælle om, at halvdelen af følelegemer i penis sidder i forhuden. I sidstnævnte tilfælde er der ikke en gang tale om henvisning til et fupstudie, men blot tale om et påfund uden nogen form for dokumentation.

lena-nyhus
I dette indlæg af Lena Nyhus (KD, 29. juni, 2013) præsenteres både den slidte historie om, at halvdelen af følelegemerne i penis sidder i forhuden og historien om de mange drengebørn, som dør på grund af omskæring. I begge tilfælde er der tale om urigtige og selvopfundne oplysninger.

 

 

 

 

 

 

intact-denmark-og-de-100-studier

I ovenstående indlæg henviser Intact Denmark til et “studie”, som omtales af moderorganisationen Intact Amerikca, og som skulle vise, at der er mere end 100 andre studier, som demonstrerer, at drengesomskæring resulterer i tidlige traumer og andre psykologiske komplikationer. Redaktionen fra Exitdk har fundet det pågældende “studie”. Der er tale om et studie af ingen andre end Dan Bollinger med titlen ‘Normal versus Cut: Final Psychological Score, 100–0′. Dan Bollinger er den amerikanske intaktivist, hvis fupstudie om de døde omskårne drenge, som tidligere omtalt, blev afsløret af Danmarks Radio’s Detektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen fra Exitdk har med støtte fra en læge gennemgået den pågældende referenceliste, som Dan Bollinger benytter i dette “studie”. Af de 106 referencer er der ikke en eneste, som reelt dokumenterer, at drengeomskæring skulle resultere i ‘tidlige traumer’ og ‘psykologiske komplikationer’. Mange af de artikler, som Dan Bollinger citerer, er enten opspind fra amerikanske intaktivistsider eller handle om noget helt andet end psykologiske effekter af drengeomskæring. Dan Bollinger’s “studie” er heller ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, men er lagt ud på en åben kollektiv side, hvor man kan dele diverse skriverier.

Ved at sprede denne misinformation til den danske befolkning udstiller foreningen Intact Denmark danske jøder og muslimer, som personer der lider af traumer og andre psykologiske problemer.

morten-frisch-samler-penge-ind-til-intact-denmark
Overlæge Morten Frisch opfordrer her til at man stemmer på foreningen Intact Denmark, således at foreningen kan få økonomisk støtte via et internetbaseret lotteri. Morten Frisch, som er statsansat sundhedsforsker med speciale i seksuel sundhedsepidemiologi, taler derfor for, at man skal støtte en forening, som systematisk misinformerer den danske befolkning om danske jøder og muslimers seksuelle sundhed.
Redaktionen på Exitdk finder det uacceptabelt, at Intact Denmark og foreningens medlemmer i videoer, trykt kampagnemateriale, avisindlæg og universitetsopgaver systematisk fejlinformerer den danske befolkning og danske politikere om konsekvenser af drengeomskæring. Desuden tilbageholder foreningen videnskabelig dokumentation, som viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omskæring og seksuelle problemer. At fremstille dansk-jødiske og dansk-muslimske drenge og mænd som seksuelt handicappede og personer med psykiske problemer uden dokumentation er ikke kun betænkeligt. Det er strid med helt basale etiske principper. På samme måde ville det være uetisk og uacceptabelt at udstille homoseksuelle eller andre seksuelle minoriteter som syge. Der er tale om en kampagne, der kun kan bidrage til at profilere danske jøder og muslimer på en yderst uheldig måde. At Intact Denmark mener, at kampagnen kan bruges til at bane vejen for et forbud er ingen undskyldning for systematisk at misinformere den danske befolkning og udskamme de største religiøse minoriteter i Danmark.
Redaktionen fra Exitdk er mere almindelig rystet over, at den statsansatte overlæge Morten Frisch – i lighed med Intact Denmark – insisterer på at henvise til fupstudier, som bl.a. viser, at mange drengebørn dør på grund af omskæring. Det er åbenbart ingen hindring for at fastholde denne misinformation, at DRs Detektor har påvist, at studiet om de døde drenge ikke har noget med videnskab at gøre. At den statsansatte overlæge Morten Frisch desuden opfordrer til, at man støtter Intact Denmark – en organisation der systematisk formidler urigtige sundhedsmæssige oplysninger om forhud og omskæring – overlader vi til læseren at bedømme.     

INTACT DENMARK OG FORTÆLLINGEN OM “BRIT SHALOM”

I deres propagandamateriale postulerer Intact Denmark, at mange jøder benytter en ny religiøs ceremoni, der skal erstatte den traditionelle jødiske omskæring. Denne nye tradition kaldes Brit shalom. Se for eksempel dette opslag på Intact Denmark’s hjemmeside. Problemet er, at der ikke er tale om en jødisk tradition. Det er korrekt, at Mark Reiss, som er amerikansk jøde, gør meget for at fremme denne praksis, men det blive den ikke jødisk af. Marxismen regnes heller ikke som en jødisk ideologi, selvom Marx var jøde. Mark Reiss er da også bedst kendt som amerikansk intaktivist og blev i januar 2012 kåret af Intact America som “Intactivist of the month”. Brit shalom må da også regnes som en intaktivistisk opfindelse, og uanset hvad Intact Denmark mener, har den ingenting med jødedom at gøre. Brit shalom praktiseres ikke i Danmark.

Tidligere henvendelser til de personer, der af Mark Reiss regnes som Brit shalom-praktikanter, viser da også, at man  over det sidste år enten slet ikke har udført nogle Brit shalom-ceremonier, eller også har man udført en enkel af disse ceremonier. I en artikel i Weekendavisen om intaktivisme med titlen “Forhudsforkæmperne” (23. maj, 2014) kunne man læse følgende om Brit Shalom:

“Den amerikanske intaktivistbevægelse har også prominente jødiske medlemmer, som argumenterer for, at det er en stærk jødisk værdi at beskytte de svageste, børnene, og foreningen Intact Israel oplyser forældre om de skadelige virkninger af omskærelse i staten Israel, hvor omskæring er det normale. Begge steder forsøger man at promovere et nyt ritual, kaldet Brit Shalom, »fredspagt«, som erstatning for den gamle Brit Mila, omskærelsespagten: Man kan for eksempel vaske den spæde søns fødder, et gammelt symbol på at man modtager en fremmed. En lille fraktion af den såkaldt progressive jødedom bakker op, men der er tale om en mikroskopisk avantgarde. Spørger man direkte dem, som ifølge intaktivist-bevægelsen tilbyder at stå for en Brit Shalom uden omskærelse i USA, fortæller de, at ritualet stort set aldrig benyttes. Selv i store amerikansk-jødiske samfund som Philadelphia eller Boston sker det højst en gang om året, oplyser de pågældende rabbinere til Weekendavisen. Mange holder derimod en Brit Shalom for en søn, som allerede er blevet omskåret på hospitalet.”

Ovenstående afholder dog ikke Intact Denmark fra igen og igen at benytte fortællingen om Brit shalom i foreningens kampagne for et forbud mod drengeomskæring. Redaktionen kan kun konstatere, at en usandhed ikke bliver mere sand af at blive gentaget i det uendelige.