Morten Frisch og de religiøs-etniske interessekonflikter

‘en mandlig reservelæge med samme fornavn som islams profet’, ‘en mandlig jødisk epidemiolog’, ‘en dansk-jødisk læge’, ‘en redaktør med et omskæringskulturelt klingende navn’, ‘en jødisk forsker’, ‘selverklæret jødisk gift biokemiker’, ‘en førsteforfatter, der selv offentligt har oplyst, at hans religion er »Jewish«’

(Alle ovennævnte citater stammer fra overlæge Morten Frisch. Flere af disse indlæg har Morten Frisch fået publiceret i aviser, lægefaglige og lægevidenskabelige tidsskrifter)

Udover at Morten Frisch har en FB-væg, der fungerer som en flittig benyttet kanal for indlæg, der fremstiller danske jøder og jøder i almindelighed i et meget negativt lys, har Morten Frisch over en længere periode dyrket en særlig form for religiøs-etnisk profilering af de personer, som han mener står i vejen for hans kampagne for et forbud mod rituel drengeomskæring. Således beskriver Morten Frisch disse personer i forhold til deres religiøse, kulturelle og etniske baggrund, men også hvorvidt personerne er omskåret eller ej – eller hvorvidt de muligvis har fået omskåret deres sønner.

Morten Frisch mener selv, at denne religiøs-etniske profilering er nødvendig for at afsløre de skjulte agendaer og interessekonflikter, der driver de pågældende personer. Se fx. dette portræt af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad. 

Morten Frisch har været en varm fortaler for, at man i forhold til formidling af forskning om drengeomskæring har pligt til deklarere en interessekonflikt i forhold til egen religiøs-etnisk identitet og tilhørsforhold.

Denne sektion er et forsøg på at fremstille en kronologisk gennemgang af de indlæg på Facebook, i aviser, i det lægefaglige tidskrift Dagens Medicin og i Ugeskrift for Læger, hvor Morten Frisch taler for, at alle som formidler eller omtaler forskning af rituel drengeomskæring skal deklarere deres religiøs-etniske tilhørsforhold. Nedenstående udvalg er ikke komplet. Der er blandt andet ikke inkluderet samtlige relevante indlæg skrevet af Morten Frisch selv på Facebook.

jodisk-forsker
10.februar 2014. Så vidt vides er det første gang, at Morten Frisch beskriver en anden forsker som en ’jødisk forsker’ med henblik på at mistænkeliggøre denne forskers tilkendegivelser. Alt tyder på, at grunden til denne religiøse profilering er, at den pågældende ’jødiske forsker’ ikke er enig med Morten Frisch’s videnskabelige opfattelse af drengeomskæring.
morten-frisch-om-uhildet-gruppe
28. juni 2016. I et længere indlæg i Kristeligt Dagblad har Morten Frisch valgt at rette en religiøs-kulturel profilering mod en gruppe personer, der repræsenterer en forening, som ikke støtter Morten Frisch’s kampagne for et forbud mod rituel drengeomskæring. Her bliver de nævnte personer profileret i forhold til, hvorvidt de har giftet sig med en person med et særligt religiøst tilhørsforhold, hvorvidt de har jødisk baggrund eller deler fornavn med profeten Muhammed (se ovennævnte citat fra artiklen). Derudover bliver den nævnte gruppe også forsøgt miskrediteret, da Morten Frisch ikke mener, at medlemmerne er i besiddelse af en forhud. På baggrund af denne profilering, og det som Morten Frisch beskriver som manglende indsigt i de videnskabelige aspekter af drengeomskæring, advarer Morten Frisch mod at søge information, som kommer fra denne forening. Indlægget af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad kan læses her. http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ny-omskaeringsvenlig-forening-er-ikke-uhildet

30. juni 2016. Der udkommer en forskningsartikel i Danish Medical Journal med titlen: “Male circumcision does not result in inferior perceived male sexual function – a systematic review”. Der er tale om en sammenlignende undersøgelse af alle studier, som handler om drengeomskæring. Studiet viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvorvidt man er omskåret eller ej og seksuelle problemer. I studiet konkluderes der følgende: The hypothesis of inferior male sexual function following circumcision could not be supported by the findings of this systematic review. However, further studies on medical circumcision and age at circumcision are required.’ Som det fremgår af den efterfølgende dokumentation, er Morten Frisch tydeligvis ikke enig i denne konklusion, da den står i vejen for hans kampagne for et forbud mod drengeomskæring. Artiklen kan læses her. http://www.danmedj.dk/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=11207516.PDF

1. juli 2016. Som svar på det førnævnte indlæg af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad (28. juni 2016), har nyhedsredaktøren for samme avis skrevet en leder, hvor der tages kraftig afstand fra den retorik, som Morten Frisch benytter i profileringen af personers religiøs-etniske tilhørsforhold. Denne artikel kan læses her. http://www.kristeligt-dagblad.dk/leder/ubehagelig-debat-om-omskaering

morten-frisch-om-redaktor-sa-deet
2. juli 2016. Da Morten Frisch som førnævnt ikke kan lide den omtalte artikel om drengeomskæring i Danish Medical Journal, insinuerer Morten Frisch, at den redaktør som har været medansvarlig for at håndtere artiklen har et ”forkert navn”, som viser, at vedkommende har muslimsk baggrund. Som det fremgår, insinuerer Morten Frisch derfor atter, at vedkommende ikke er troværdig.

9. august 2016. Da Morten Frisch ser den omtalte artikel i Danish Medical Journal (30. juni 2016) som en trussel for at få indført et forbud mod rituel drengeomskæring, får Morten Frisch et indlæg trykt i Jyllandsposten, hvor han insisterer på, at artiklen er ‘misvisende’. Morten Frisch skriver blandt andet: ‘Danish Medical Journal har sovet i timen. Der er tale om støj i videnskabelig forklædning med en uunderbygget, generaliserende konklusion, som aldrig burde være sluppet igennem til publikation.’  Artiklen i Jyllandsposten kan læses her: http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8902859/artikel-om-omskaering-af-drenge-er-misvisende/

morten-frisch-om-forfattere-opsamlingsheat
9. august 2016. Morten Frisch skriver på sin egen Facebook-væg, at mindst én af de tre danske læger, som er forfattere til den førnævnte forskningsartikel i Danish Medical Journal, har en ‘potentielt alvorlig religiøs interessekonflikt, der ikke blev åbent deklareret for tidsskriftets læsere’. Det er således helt tydeligt, at Morten Frisch mener, at det er forfatternes religiøse tilhørsforhold, som er problemet. Dette kan kun fortolkes på den måde, at een eller flere af forfatterne ikke er faglig troværdig på grund af religiøse forhold, eller at religiøsitet på andre måder har haft indflydelse på studiet. Det fremgår også tydeligt af ovennævnte indlæg, at Morten Frisch mener, at forfatterne burde have deklareret deres religiøse tilhørsforhold som en interessekonflikt. 

22. august 2016. Som svar på det før omtalte indlæg af Morten Frisch i Jyllandsposten, hvor Morten Frisch mener, at forskningsartiklen i Danish Medical Journal ikke skal tages alvorlig, svarer en af redaktørerne fra samme tidsskrift, at artiklen intet fejler. Den videnskabelige redaktør fra Danish Medical Journal, Anja Pinborg, skriver blandt andet: ‘Videnskabens styrke er jo netop, at et emne behandles objektivt med standardiserede metoder, så man når frem til den mest saglige konklusion, som så til tider modsiger den gængse opfattelse. Jorden viste sig jo også mod forventning at være rund.’ http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8937573/artikel-om-omskaering-er-videnskabelig-loedig/

oh-omskaeringsvidenskab
31. august. 2016. Da Morten Frisch ikke er enig med resultaterne fra den førnævnte artikel om drengeomskæring i Danish Medical Journal, vælger Morten Frisch endnu en gang at understrege, at en af de tre forfattere til denne videnskabelige artikel har en ‘alvorlig religiøs interessekonflikt’  (se tidligere dokumentation fra 9. august 2016). Denne gang går Morten Frisch et skridt videre og beskriver nu en af forfatterne som en ‘dansk-jødisk læge’. Denne religiøs-etniske profilering skal formodentlig endnu en gang vise, at den pågældende forfatter – og dermed den relevante artikel – ikke er troværdig. Da en anden artikel er forfattet af ‘to arabiske læger’ mener Morten Frisch, at der også i dette tilfælde er tale om utroværdig forskning. Som det fremgår skriver Morten Frisch blandt andet: ‘…skal alverdens læsere mon endu en gang naivt tro på, at religiøs eller kulturel forudindtagethed slet ikke har været på tale?’. Morten Frisch mener altså, at resultaterne i den danske artikel om drengeomskæring ikke er troværdige, da de er en konsekvens af ‘forudindtagethed’, som skyldes den ‘dansk-jødiske læge’.

5. september 2016. Redaktionen fra Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal skriver en leder i Ugeskrift for Læger, hvor – man uden at henvise til Morten Frisch ved navn – tager afstand fra den ubehagelige debat om den før omtalte forskningsartikel, hvor Morten Frisch har profileret både en forfatter til artiklen og en redaktør ved tidsskriftet i forhold til deres religiøs-etniske tilhørsforhold og efternavn. Redaktionen skriver blandt andet: ‘Vi er i redaktionen ansat og arbejder ud fra vores faglige kvalifikationer og forholder os objektivt til det videnskabelige arbejde. Vi ønsker ikke tilstande, hvor den videnskabelige redaktion skal angive yderligere oplysninger end dem, der er i ICMJE’s formular til angivelse af interessekonflikter. Lad os bevare et system, som beror på tillid og ikke på mistillid, og lad os frem for alt bevare en sober tone i debatten såvel i Ugeskrift for Læger som på de sociale medier.’ Lederen kan læses her: http://ugeskriftet.dk/files/V68706_1.pdf

dagens-medicin-i
dagens-medicin-ii 9. september 2016. Morten Frisch er som førnævnt meget utilfreds med den nye forskningsartikel i Danish Medical Journal, da den viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem rituel drengeomskæring og seksuelle problemer. Derfor forsøger Morten Frisch endnu en gang at mistænkeliggøre både en forfatter til artiklen, der beskrives som ‘jødisk læge’ og den omtalte redaktør ved Danish Medical Journal, der beskrives som en person med et ‘omskæringskulturelt klingende navn’. En anden forsker bliver profileret som ‘kulturjødisk universitetslektor’, da denne har omtalt den pågældende forskningsartikel i medierne. Ovennævnte indlæg blev publiceret i det lægefaglige tidsskrift Dagens Medicin.

12. september 2016. I Kristeligt Dagblad kan man læse, at Morten Frisch mener, at man har pligt til at deklarere sin tro, når man formildler forskning om drengeomskæring. Denne artikel kan læses her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/omskaeringskritiker-vil-have-forskeres-tro-frem-i-lyset

morten-frisch-skriver-at-det-har-han-aldrig-skrevet
13. september 2016. Som svar på artiklen om Morten Frisch i Kristeligt Dagblad (se dokumentation fra 12. september 2016) skriver Morten Frisch på egen Faccebook-væg, at han aldrig har skrevet, at man skal deklarere ‘sit religiøse ståsted’. Morten Frisch skriver: ‘En omskæringsreligiøs forsker skal naturligvis IKKE deklarere sit specifikke religiøse ståsted.’. Det samme synspunkt publicererer Morten Frisch i kommentarsporet til artiklen i Kristeligt Dagblad (13. september 2016)(Redaktion ved Exitdk er mere end almindelig forvirret over denne tilkendegivelse fra Morten Frisch. Det er helt åbenlyst og umuligt at misforstå, at i de tidligere indlæg har Morten Frisch netop tilkendegivet, at forskere, som skriver om drengeomskæring har pligt til at deklarere deres specifikke religiøse ståsted. Hvorfor Morten Frisch benægter at have skrevet dette, forstår redaktionen ikke).
morten-frisch-om-sin-holdning-og-at-google
18. september 2016. Morten Frisch skriver, at han spiller ‘med åbne kort’ og altid har deklareret egne interessekonflikter. Det handler om. at Morten Frisch har skrevet, at han har deltaget med hans ‘holdning i offentlige og lægefaglige debatter om børneomskæring‘. Morten Frisch mener også, at man bare kan google hans personlige holdning. (Som det fremgår af efterfølgende dokumentation har Morten Frisch i egne forskningsartikler, som omhandler drengeomskæring, under deklaration af interessekonflikter aldrig tilkendegivet sin ‘holdning’ til rituel drengeomskæring. Ordet ‘holdning’ eller lignende fremgår slet ikke af de relevante deklarationer. Redaktionen kan derfor ikke forstå, hvad Morten Frisch mener med dette. Redaktionen kan heller ikke forstå, hvorfor man skal foretage en google-søgning for at vide noget om Morten Frisch’s holdning til et forbud mod drengeomskæring, når Morten Frisch netop tidligere har gjort rede for, at man som forsker har pligt til at deklarere interessekonflikter. Som det fremgår af nedenstående dokumentation har Morten Frisch aldrig selv deklareret, at han siden 2008 har arbejdet på at få indført et forbud mod drengeomskæring). 

23. september 2016. I et indlæg i Ugeskrift for Læger, skriver Morten Frisch blandt andet igen om een af forfatterne til den nævnte forskningsartikel: ‘…hvor en forskergruppe med en førsteforfatter, der selv offentligt har oplyst, at hans religion er »Jewish«.…‘ I den samme artikel svarer den samlede redaktion fra Ugeskrift for Læger / Danish Medical Journal Morten Frisch ved blandt andet at skrive: ‘Den videnskabelige redaktion er ansat på redaktørernes kliniske og videnskabelige kvalifikationer, og vi vil endnu engang understrege, at hele den videnskabelige redaktion har godkendt den føromtalte DMJ-artikel, efter at den har været i eksternt review, og vi har ikke fundet grundlag for, at forfatternes religiøse eller kulturelle tilhørsforhold skulle have haft indflydelse på artiklen, og vi er ikke interesserede i at mistænkeliggøre brede grupper af læger.‘ Som det fremgår mener den videnskabelige redaktion, at Morten Frisch med sin religiøs-etniske profilering forsøger ‘at mistænkeliggøre brede grupper af læger’. Artiklen kan læses her: http://ugeskriftet.dk/debat/deklarering-af-interessekonflikter-handler-ikke-kun-om-penge

Men hvordan deklarerer Morten Frisch selv sine interessekonflikter, når han publicerer egen forskning om drengeomskæring? Siden 2008 har Morten Frisch tydeligt udtrykt, at han er modstander af drengeomskæring. I maj 2008 udtrykte han således klar støtte til et forbud mod drengeomskæring.

I sidstnævnte materiale til undervisningsbrug fra 2008, kan man læse følgende, hvor Morten Frisch svarer på et spørgsmål:

Du mener, det skal være forbudt for forældre at lade deres nyfødte drenge omskære. Hvorfor? ”Fordi der ikke er nogen helbredsmæssig begrundelse for at fjerne en velfungerende kropsdel, der beskytter penishovedet og drengens seksuelle følsomhed”.

Morten Frisch’s arbejde for at få indført et forbud mod rituel drengeomskæring indebærer blandt andet, at Morten Frisch systematisk kontakter danske politikere for at overtale dem til at arbejde for et forbud mod drengeomskæring. Morten Frisch er også kendt for at at  udstille politikere, som ikke støtter Frisch’s kampagne for et forbud. Det er således tydeligt, at Morten Frisch allerede i 2008 var fortaler for et forbud mod rituel drengeomskæring. Man må derfor forvente, at i forhold til Morten Frisch’s krav om deklaration af interessekonflikter, har han selv gjort rede for det faktum, at han ikke kan betegnes som en forsker,  der er fri af interessekonflikter, når det handler om forskning i drengeomskæring.

Så hvad har Morten Frisch selv deklareret? Redaktionen har fået adgang til Morten Frisch’s egne publikationer. Resultatet ses nedenfor.

morten-frisch-artikel1a

morten-frisch-artikel1b
Som det fremgår, skriver Morten Frisch i denne deklaration om hans egen interessekonflikt fra en artikel om drengeomskæring i 2011, at han tidligere har forsket i drengeomskæring og deltaget i debatter om drengeomskæring (’….has taken part in national debates about the ethics surrounding male and female circumcision.’). Morten Frisch undlader dermed at skrive, at han i hvert fald siden 2008 har arbejdet på at få indført et forbud mod drengeomskæring.

morten-frisch-artikel2a

morten-frisch-artikel2b
Som det fremgår, skriver Morten Frisch også i denne deklaration fra en artikel om drengeomskæring og autisme i 2015, at han tidligere har lavet forskning i drengeomskæring og deltaget i debatter om drengeomskæring (’… has taken part in national and international debates on the ethics of male and female circumcision’). Morten Frisch undlader atter at skrive, at han siden 2008 har arbejdet på at få indført et forbud mod drengeomskæring.

OPSUMMERING: Redaktionen er ikke bekendt med lignende eksempler i nyere tid, hvor religiøs-etniske tilhørsforhold bruges til at mistænkeliggøre og beklikke danske lægers, forskeres og videnskabelige redaktørers troværdighed. Som det fremgår af ovenstående indlæg er det helt tydeligt, at Morten Frisch i Danmark står alene med påstanden om, at de pågældende forskere og redaktører har handlet mod bedre vidende og dermed bevidst har påvirket forskningsresultater og formidling af disse på en måde, som er i modstrid med gældende retningslinier.

Således tilbageviser den samlede redaktion af Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal følgende tilkendegivelser fra Morten Frisch:

  • Morten Frisch’s forsøg på at pålægge forskere og redaktører en pligt til at deklarere religiøs-etniske tilhørsforhold som en interessekonflikt, der ifølge redaktionen fra Ugeskrift for Læger fungerer som en mistænkeliggørelse af disse personer;
  • Morten Frisch’s påstand om at forskningsartiklen i Danish Medical Journal ikke lever op til gældende regler vedrørende en videnskabelig undersøgelse af litteraturen, som belyser sammenhængen mellem drengeomskæring og seksuelle problemer. 

At Morten Frisch mener, at det er en pligt for forskere, der beskæftiger sig med drengeomskæring, at deklare deres religiøse tilhørsforhold som en interessekonflikt, står desuden i stærk kontrast til det faktum, at Morten Frisch i egne deklarationer aldrig har deklareret, at han bruger en stor del af sin tid på at propagandere for et forbud mod rituel drengeomskæring, og at han har gjort dette siden 2008.

At Morten Frisch efter flere forsøg på at formidle ideen om, at forskere har pligt til at deklarere deres religiøs-etniske tilhørsforhold (se fx. slutningen af indlægget i Dagens Medicin 9. september 2016) pludselig meddeler, at dette mener han alligevel slet ikke (se indlæg 13. september 2016), vil redaktionen overlade til læseren at bedømme relevansen af. 

Ligeledes vil redaktionen overlade det til læseren at bedømme, hvorvidt denne religiøs-etniske profilering – som ikke kun gælder forskere og videnskabelige redaktører, men som vist i anden dokumentation (link) – også gælder forfattere, journalister og læger – kan opfattes som racistisk og/eller antisemitisk. Hvad der derimod står klart er, at denne mistænkeliggørelse af videnskabelige forskeres og redaktørers troværdighed – alene med afsæt i deres religiøs-etniske tilhørsforhold – ikke er set i nyere tid. 

Læs mere om Morten Frisch her (klik).