Morten Frisch og omskæringsdebatten

Morten Frisch er overlæge i epidemiologisk forskning ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Aalborg Universitet. Morten Frisch omtales af bl.a. Videnskab.dk som ‘en af ‘verdens førende forhudsforskere’.

Et opslag på den videnskabelige database PubMed over sundhedsfaglig videnskabelig litteratur viser, at Morten Frisch’s navn indgår i i alt otte videnskabelige studier om drengeomskæring. Af disse publikationer er der to artikler, som bygger på studier af en sammenhæng mellem drengeomskæring og sygdom. De resterende seks studier er kritik af andre forskeres studier af drengeomskæring eller diskussion af eksisterende forskning på området.

Morten Frisch regnes som en af de mest aktive fortalere for, at Danmark som det første land i verdenen skal indføre et forbud mod rituel drengeomskæring. Morten Frisch’s kampagne for et forbud føres dels via en privat Facebook-væg og andre sociale medier, dels gennem indlæg i andre danske medier.

Morten Frisch har ofte afvist, at der generelt skulle være antisemitiske holdninger blandt fortalere for et forbud mod drengeomskæring. Se fx dette indlæg i Politiken.

Redaktionen mener ikke, at antijødiske aspekter er den drivende motivation blandt fortalerne for et forbud mod rituel drengeomskæring, men at der ofte forekommer indlæg med dæmoniserende og stærkt generaliserende negative påstande om danske jøder i omskæringsdebatten, mener redaktionen ikke, der kan være tvivl om. Redaktionen kan ikke afgøre, hvorvidt Morten Frisch selv har antisemitiske holdninger. Redaktionen bemærker, at over de sidste 2-3 år lægges der ofte indlæg ud på Morten Frisch’s Facebook-væg, som negativt udstiller, generaliserer og udgrænser danske jøder, og som det fremgår af materialet på Exitdk, er en stor andel af indlæg på denne side kopieret fra Morten Frisch’s Facebook-væg. Da disse indlæg ikke slettes af Morten Frisch, må redaktionen konkludere, at Morten Frisch ikke selv kan se noget galt i disse indlæg. Som det fremgår af nedenstående dokumentation, er der eksempel på, at Morten Frisch opfordrer til formulering af grove indlæg rettet mod danske jøder.

Morten Frisch dyrker selv en særlig skrivestil, hvor enhver debattør, som ikke mener, at et forbud er hensigtsmæssig, eller som stiller spørgsmål ved Morten Frisch’s egen forskning, i bedste fald bliver fremstillet som uvidende – i værste fald bliver vedkommende udstillet på Morten Frisch’s egen Facebook-væg med detaljer vedrørende personens private, familiære, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund.

Morten Frisch er desuden begyndt at dyrke en særlig form for religiøs-etnisk profilering af de personer, som han mener står i vejen for hans kampagne for et forbud mod rituel drengeomskæring. Således beskriver Morten Frisch disse personer i forhold til deres religiøse, kulturelle og etniske baggrund, men også hvorvidt personerne er omskåret eller ej – eller hvorvidt de muligvis har fået omskåret deres sønner.

Morten Frisch mener selv, at denne religiøs-etniske profilering er nødvendig for at afsløre de skjulte agendaer og interessekonflikter, der driver de pågældende personer. Se fx. dette portræt af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad. 

Der er ikke noget odiøst i at skrive, at fx en forfatter har jødisk eller muslimsk baggrund eller tilhørsforhold, hvis der er tale om en beskrivelse, hvor man ikke ønsker at bruge det religiøse-etniske tilhørsforhold til at mistænkeliggøre eller nedgøre vedkommende. Redaktionen bemærker imidlertid, at en meget stor andel af Morten Frisch’s forsøg på religiøs-etnisk profilering resulterer i en negativ nedgørelse, mistænkeliggørelse og beklikkelse af de enkelte personers meninger, viden og holdning. Redaktionen finder det også tankevækkende, at mange af de personer som støtter Morten Frisch i hans kampagne for et forbud mod drengeomskæring ikke selv bliver udsat for den nævnte profilering. Denne negative religiøs-etniske profilering er kun rettet mod personer, som ikke er enig med Morten Frisch om, at et forbud mod drengeomskæring er hensigtsmæssig.

1. Morten Frisch om omskæring og antisemitisme
I en debat på det sociale medie Twitter med journalist Martin Krasnik skriver Morten Frisch, at hvis danske jøder holdt op med at praktisere rituel drengeomskæring, ville antisemitismen i Danmark ikke få ’unødig næring’. Morten Frisch mener således, at det er de danske jøders egen skyld, at de udsættes for antisemitisme. Redaktionen finder denne udmelding fra Morten Frisch meget interessant, da en væsentlig andel af de groveste angreb mod danske jøder, der ligger her på siden, er kopieret fra Morten Frisch’s egen Facebook-væg, og en stor del af disse indlæg bliver ikke slettet af Morten Frisch. Flere af de groveste indlæg er skrevet af Morten Frisch’s samarbejdspartner Hans Jørgen Lassen (Se dette link for flere detaljer vedr. Hans Jørgen Lassen). Det er således Morten Frisch’s egen Facebook-væg, der benyttes som kanal for at formidle meget grove og stærkt generaliserende påstande og angreb rettet mod danske jøder.

I den følgende sektion er der eksempler på, hvorledes Morten Frisch opfatter antisemitisme i omskæringsdebatten. Derudover vil der fremvises udvalgte indlæg og debatindlæg i aviser, som eksemplificerer Morten Frisch’s helt særlige retorik, hvor personer som ikke mener, at det er hensigtsmæssigt at indføre et forbud mod drengeomskæring, udsættes for en negativ religiøs-etnisk profilering.  Denne negative religiøs-etniske profilering rettes mod bl.a. danske journalister, læger, forskere, forfattere og redaktører af videnskabelige tidsskrifter.

2. Morten Frisch om rabiate jøder og mørkemænd3. Morten Frisch om rabiate jøder og mørkemænd
4. Nyt ord %22Mørkemænd%22_1892
Morten Frisch skriver som kommentar til en artikel om danske jøder, at der nok kun findes ’et par håndfulde religiøse fanatikere, der nægter at leve under civiliserede forhold’ og som vil forlade Danmark, hvis der kom et forbud mod rituel drengeomskæring. (Red.: På trods af at drengeomskæring formodentlig praktiseres af næsten samtlige jøder i verdenen og regnes for en bærende identitetsmarkør, også blandt de mange sekulære jøder, beskriver Morten Frisch disse jøder som ’fanatikere’, ’ultraortodokse’ og ’ religiøse mørkemænd’, som ikke vil leve under ’civiliserede forhold’. Her skriver Morten Frisch, at der er tale om uciviliserede personer og grupper. Som det fremgår af ovenstående indlæg fra den efterfølgende debat (se citat fra Torben Steensgaard Andersen), er det her lykkedes Morten Frisch at promovere retorikken om de religiøse ’mørkemænd’, som man siger ’farvel til’)

 

 

5. MF om kulturjøde
Morten Frisch fremstiller en anden person, som en ’velbegavet selverklæret ateistisk kulturjøde’. Man får også at vide, at vedkommende har omskåret sin søn, men vedkommende kan kun ’fremstamme’ et svar ’med udråbstegn efter, for ligesom at kompensere for argumentets retoriske mangler’.

 

6. Begge_Kulturjøder
Morten Frisch profilerer atter danskere som ’kulturjøder’. Denne gang er der tale om to personer.

 

7. MF om omskåren journalist
Da Morten Frisch er uenig med journalist Adam Holm om udtalelser vedrørende drengeomskæring, beskriver Morten Frisch ham som jøde og omskåret.

 

 I et længere indlæg i Kristeligt Dagblad (KD, 28. juni 2016) har Morten Frisch valgt at rette en religiøs-kulturel profilering mod en gruppe personer, der repræsenterer en forening, som ikke støtter Morten Frisch’s kampagne for et forbud mod rituel drengeomskæring. Her bliver de nævnte personer profileret i forhold til, hvorvidt de har giftet sig med en person med et særligt religiøst tilhørsforhold, hvorvidt de har jødisk baggrund eller deler fornavn med profeten Muhammed (se efterfølgende citat fra artiklen). Derudover bliver den nævnte gruppe også forsøgt miskrediteret, da Morten Frisch ikke mener, at medlemmerne er i besiddelse af en forhud. På baggrund af denne profilering, og det som Morten Frisch beskriver som manglende indsigt i de videnskabelige aspekter af drengeomskæring, advarer Morten Frisch mod at søge information, som kommer fra denne forening. Redaktionen finder dette interessant, da fortalere for et forbud mod drengeomskæring så vidt vides ikke bliver udsat for kritik af Morten Frisch – heller ikke selvom de fremkommer med helt utrolige fortællinger om konsekvenserne af drengeomskæring eller selv mangler en forhud. Denne kritik gælder altså kun modstandere af et forbud mod drengeomskæring – vel at mærke primært modstandere, som har jødisk eller muslimsk baggrund.
8. Morten Frisch om uhildet gruppe
Citatet fra indlægget af Morten Frisch i Kristeligt Dagblad (28. juni 2016) burde tale for sig selv.
9a. Morten Frisch om jødisk journalist1
Enter a caption

9b. Morten Frisch om jødisk journalist2Morten Frisch har her valgt at fremhæve, at der er en journalist ved Politiken, ’hvis jødiske rødder ikke fornægter sig’. Den pågældende journalist har i Politiken skrevet en leder, som ikke er i tråd med Morten Frisch’s kampagne for et forbud mod drengeomskæring.

 

 

18. Videnskabelige Letvægtslopper
Morten Frisch mener, at en anden debattør (Red.: som formodentlig har jødisk baggrund), er ’belærende’, og ’faktaresistent’ – og at dette skyldes, at vedkommende er ’religiøst tynget’. Morten Frisch mener, at den nævnte person er præget af hendes ’omskæringsbegejstrede jødiske verdensbillede’, og at dette verdensbillede så bruges af personen til at nedgøre, hvad Morten Frisch selv kalder sin ’mangeårige forskningsindsats om omskæring’. Da den ’omskæringsbegejstrede jødiske’ debattør nu ifølge Morten Frisch har allieret sig med en anden person, vælger Morten Frisch at udstille den sidstnævnte person med diverse links til bl.a. en publikationsliste for vedkommende. Dette skal så bidrage til at nedgøre begge personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Morten Frisch liker gate til Auschwitz
I forbindelse med omtale af en ikke-lovligt registrering af danske jøders religiøse baggrund har Morten Frisch valgt at ”like” et indlæg, hvor overvejelser vedrørende et omskæringsregister sammenlignes med ’perleporten’ til udryddelseslejren Auschwitz. Sagen om ‘perleporten’ til Auschwitz er omtalt andet sted på Exitdk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Jødisk_Forsker_1713
Morten Frisch beskriver en anden forsker som en ’jødisk forsker’ (Redaktionen antager, at grunden til denne religiøse profilering er, at den pågældende ’jødiske forsker’ ikke er enig med Morten Frisch’s videnskabelige opfattelse af drengeomskæring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Morten Frisch Beder om Svar_1821
I forbindelse med den førnævnte religiøs-etniske profilering af en forsker, der af Morten Frisch fremstilles som ’jødisk forsker’, beder Morten Frisch herefter Hans Jørgen Lassen om at skrive et ’filosofisk svar’ til den førnævnte ’jødiske forsker’. Hans Jørgen Lassen skriver herefter et svar, hvor det insinueres, at det er sjældent, at der forekommer ’menneskelige jøder’, og at jøderne ’bruger deres børn som midler’ for at stemme ’overhannen’ eller ’guden’ ’gunstig over for de lidt mindre hanner’. Hans Jørgen Lassen er tidligere skakanmelder ved Weekendavisen, hvorfra han blev fyret på grund af antisemitiske udtalelser i en skakanmeldelse. Morten Frisch har efterfølgende ikke slettet det viste indlæg, der som det fremgår, blev skrevet efter opfordring fra Morten Frisch selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Holocaust version 2.0
Morten Frisch skriver om ’Det forudsigelige klynkeri om Holocaust version 2.0 fra jødisk og israelsk side’ (Red.: Morten Frisch har på hans Facebook-væg flere gange skrevet, at jøder opfatter et forbud mod rituel drengeomskæring som ’Holocaust version 2.0’. Her er et eksempel på dette)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Jødisk_Forsvar_1773
Morten Frisch beskriver et indlæg af flere forfattere om drengeomskæring i Politiken som et ’jødisk forsvar’. Morten Frisch har altså valgt at profilere forfatterne til indlægget som jøder, da han opfatter indholdet af indlægget som en hindring for et forbud mod drengeomskæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Jødisk forfatter har knald i låget
Red.: Det ovennævnte indlæg er et typisk eksempel på, hvorledes Morten Frisch først foretager en religiøs-etnisk profilering rettet mod en debattør, hvorefter Morten Frisch’s følgere på hans Facebook-væg bidrager med tilsvining og udskamning af den omtalte person. Morten Frisch beskriver en debattør, som har skrevet et indlæg om drengeomskæring som en ’jødisk forfatter’. Den nævnte forfatter er ikke fortaler for et forbud mod drengeomskæring. En debattør mener, at den pågældende forfatter ’har knald i låget og er sikker blevet hjernevasket i sin opvækst’. En anden debattør skriver på Morten Frisch’s FB-væg, at den nævnte forfatter skulle foreslås, ’at hun samtidig kunne gå ind for fjernelse af brystvorter (Red.: på kvinder) som en jødiske ligestillingsreform’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Den jødiske stamtavle
Morten Frisch beskriver en anden debattør som en ateist, der ’misbruger sin jødiske stamtavle til at dække over den brutalitet, han selv har foranstaltet på sit ikke-jødiske barn’. (Red.: Her bliver både debattøren, og vedkommendes barn udsat for en religiøs-etnisk profilering. Debattøren bliver samtidig fremstillet som en person, der udøver ’brutalitet’ overfor vedkommendes barn, hvorefter selve omskæringen også bliver beskrevet som ’brutal’. Morten Frisch forsøger altså her at profilere vedkommende som en brutal jøde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Vold avler voldMorten Frisch skriver, at da en dansk domstol har givet en person, som foretog en uautoriseret drengeomskæring, en dom for vold, kan rituel drengeomskæring ses som et eksempel på, at ’vold avler vold’. Morten Frisch har tidligere accepteret, at debattører på hans egen Facebook-væg har skrevet, at drengeomskæring er en årsag til terrorisme. Morten Frisch mener altså, at drengeomskæring, også jødisk omskæring, er en årsag til vold.

27. Morten Frisch laver sjov med Bent Lexner1_1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Morten Frisch laver sjov med Bent Lexner2_1881
I dette lange indlæg af Morten Frisch på hans egen Facebook-væg, gør Morten Frisch forsøg på at latterliggøre og ironisere over den årlige jødiske tradition løvhyttefesten, som den praktiseres af tidligere overrabbiner Bent Lexner. Redaktionen må indrømme, at den ikke helt kan forstå rationalet for dette indlæg, men alt tyder på, at Morten Frisch mener, at når man kan kompensere for reglen om ikke at udføre arbejde på hviledagen (sabbatten) ved at installere et tænd-og-sluk-ur, kan Morten Frisch ikke forstå, hvorfor man ikke kan indføre en lignende kompensation for rituel drengeomskæring. Derudover mener redaktionen, at målet er at håne og latterliggøre den jødiske tradition (bemærk ord som ’stolthed’, ’selvbyggede’, ’guirlandeprydede’, ’hytteglæde’, ’glædeligt fremskridt’, ’kloge fremskridtorienterede rabbinere’ osv.). Et eksempel på konsekvenserne af denne latterliggørelse og sammenligning med et manglende rabbinat forbud mod drengeomskæring fremgår i den første (ovenstående) kommentar til artiklen om løvhyttefesten fra en af Morten Frisch’s Facebook-venner (Torben Lauersen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Jewish torture
En person spørger på Morten Frisch’s FB-væg, hvem som har tortureret flest jøder? Er det Hitler eller jøderne selv? En anden person skriver, at Hitler er død, men jøderne fortsætter med at udøve tortur. Morten Frisch sletter ikke disse indlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Morten Frisch støder ikke nogen_1822
Morten Frisch skriver, at han altid bestræber sig på, ’at have en anstændig, ikke-stødende form over for folk’, uanset om Morten Frisch er uenig med vedkommende. Redaktionen bemærker, at dette åbenbart ikke gælder fx ’videnskabelige letvægtslopper’, ’jødiske forfattere’, ’jødiske forskere’, jøder, som holder af løvhyttefesten, og personer, som har samme fornavn som profeten Muhammed m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

OPSUMMERING: Redaktionen er ikke bekendt med lignende eksempler i nyere tid, hvor familiære eller religiøse tilhørsforhold bruges til at udgrænse, nedgøre og mistænkeliggøre danske journalister, forskere, redaktører og forfattere. Uanset om Morten Frisch mener, at han i sin kamp for et forbud mod drengeomskæring kan legitimere denne religiøs-etniske profilering, er der tale om en retorik og en strategi, som kun bidrager til konflikter og øget spænding mellem majoritet og minoriteter i Danmark. At Morten Frisch desuden mener, at det er de danske jøders egen skyld, at de udsættes for antisemitisme (se første indlæg i denne sektion), og Morten Frisch selv opfordrer debattører til at formulere meget grove ytringer om danske jøder (hvor de beskrives som umenneskelige) kan kun bidrage til at gøre situationen værre. Redaktionen finder det meget betænkeligt, at en statsansat forsker og læge direkte og indirekte bidrager til en sådan retorik og udgrænsning af danske jøder.

Denne religiøs-etniske profilering gælder ikke kun debatten på sociale medier og avisernes debatspalter og redaktioner. Morten Frisch mener, at enhver forsker, der har relation til religiøse grupper, som praktiserer rituel drengeomskæring, bør skrive i deres artikler, at dette er tilfældet. Dette har Morten Frisch skrevet en række indlæg om, som kan findes i det nedenstående link.

Læs mere om Morten Frisch og hans religiøs-etniske profilering af forskere og videnskabelige redaktører her (klik)